zwangerenonderzoek

Viscero-cutane reflexen en chronische pijn.

Zwangerenonderzoek 1981

Zwangerschapsstadia

Beeld afkomstig van: Heinrich Martius. Lehrbuch der Geburtshilfe. Stuttgart: Georg Thieme Verlag;1964 6e ed.:125.

Abstract

Achtergrondfeiten

Dit artikel betreft een onderzoek, ontworpen en uitgevoerd in 1981 en niet eerder gepubliceerd. In het kader van dit onderzoek naar chronische “buikwandpijn” werd de techniek van infrarood thermografie voor het meten van viscero-cutane uitingsvormen onderzocht. De vraagstelling was: is infrarood thermografie in staat specifieke temperatuurveranderingen te meten, die samenhangen met de functionele status van de  zwangerschap.

De null-hypothese luidde: Er is geen verschil in huidtemperatuur tussen de gekozen huidgebieden in het verloop van de zwangerschap.

Studieopzet

In een huisartsenpraktijk werd in 1981 een onderzoek gedaan naar het bestaan van viscero-cutane reflexen bij de mens in vivo. Het onderzoek moest aan de volgende eisen voldoen:

1.De onderzoeksdoelgroep moest een vergelijkbaar in de viscera gelokaliseerd fysiologisch of pathologisch proces doormaken, dat een invloed heeft op de doorbloedingstoestand van die viscera.

2.Er moesten voldoende deelnemers gevonden kunnen worden.

3.Het onderzoek mocht geen risico of extra belasting vormen voor de deelnemers.

4.De viscerale prikkel moest zo gering mogelijk zijn. Hoe sterker de prikkel, hoe minder geconcludeerd kan worden over de gevoeligheid van het onderzoeksmedium.

De doelgroep werd gevormd uit 17 zwangeren op verschillende tijdstippen in de zwangerschap.

Praktische uitvoering

Op 4 gebieden van de buikwand werden met infrarood thermografie temperatuurmetingen aan de buikhuid verricht

Statistiek

In 1981: Paired Sample T test.

In 2012: Betrouwbaarheid toets, Homogeniteit toets, Segment regressieanalyse en Paired Sample T test

Resultaten

Er is één specifiek gebied, waar de huidtemperatuur significant meer dan elders verandert (p<0.001).

Conclusies

De null–hypothese dient te worden verworpen.

Infrarood thermografie lijkt in staat de viscero-cutane gevolgen te meten van een visceraal proces op fysiologisch niveau.

In het temperatuurverloop in de genitaal zone vindt in de zwangerschap een temperatuurdaling plaats rond de 34e week.

Relevantie

Buikwandpijn en de gevolgen ervan zijn in 2012 medisch, economisch en maatschappelijk nog een groot probleem.

Bij het vinden van plaatsen met  “buikwandpijn” moet abdominale problematiek expliciet worden uitgesloten

Differentiatie bij diagnostiek is voor een oplossing een eerste vereiste. Op grond van dit onderzoek is infrarood thermografie theoretisch een bruikbare methode. Lees meer
Deze website is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en zonder relaties met commerciële behandelaars.

De doelstelling is het verspreiden en inzichtelijk maken van wetenschappelijke informatie over chronische pijn.

De initiatiefnemer(s) willen behulpzaam zijn bij publicatie van (semi) wetenschappelijke artikelen en het begrijpelijk maken voor niet-deskundigen

 

Wetenschappelijke artikelen worden voor zover mogelijk en toegestaan op een wetenschappelijke pagina weergegeven.

Veen PHE van der, Martens EP. Viscerocutaneous reflexes with abdominal wall pain: A study conducted in 1981 on pregnant women from a general practice. Thermography international. 2013;23(2): 56-63


Available at:

http://www.uhlen.at/thermology-international/index.phpVeen PHE van der. Viscero-cutaneous reflexes in relation to abdominal and pelvic  pain. A study from 1982 in females with IUD insertions. Thermography international. 2013;23(3): 87-92


Available at:

http:// www.uhlen.at/thermology-international/index.phpVeen PHE van der. Infrared thermography for pain influenced by a Xanthine derivative: An attempt to assess chronic pain objectively.

Thermology international Vol 24 (2014), No. 2: 39-48


Available at:

http://www.uhlen.at/thermology-international/index.php


Abdominal Wall Pain:

Veen PHE van der. Effects of Placebo Measured by Infrared Thermography.

Thermology international 2014, 24(4) 157-165


Available at:


http://www.uhlen.at/thermology-international/index.php


Uitgaande van het begrip "Buikwandpijn" strekte het onderzoeksveld zich uit tot andere plaatsen van chronische pijn, de veronderstelde meet- en diagnostiekmogelijkheden, (regel) processen ter plaatse en de mogelijke relatie met het ontstaan van Dystrofie (CRPS) .