voorwoord

Voorwoord

Chronische pijn zonder bekende oorzaak in beeld.


Hoewel een voorwoord doorgaans gaat over de onderzoeksvraag en de bestudeerde aandoening gaat het in dit voorwoord vooral over de wijze, waarop tot onderzoek is gekomen en welke onderzoeken antwoord zouden moeten geven op de onderzoeksvragen.

Hoe kan anders  worden begrepen, dat een theoretische verhandeling over de menstruele cyclus, een onderzoek bij zwangeren en de plaatsing van Intra Uterine Devices (IUD) gericht is op diagnostische methoden bij chronische pijn en het mogelijk ontstaan van een CRPS (voorheen onder andere Südeckse dystrofie genoemd) op plaatsen van chronische pijn ?


Deze opsomming zou anders kunnen doen vermoeden, toch zijn de onderzoeken niet willekeurig gekozen. Ze zijn gebaseerd op meet- en regeltechnische aspecten: het genereren van pijn, de overdracht van pijn, de reactie op pijn, het pijngeheugen en het meten van pijn.

Er is gezocht naar een gezamenlijke parameter in deze processen en naar een methode die te meten en te verklaren.

De parameter is gezocht in activiteit van het autonome zenuwstelsel en de modulerende stoffen daarvan, bekend onder de naam “Prostaglandines”.


Modulatie van het autonome zenuwstelsel geeft een verandering in huidtemperatuur. Die verandering kan worden gemeten met infrarood detectieapparatuur.


Chronische pijn zonder bekend substraat  (zonder bekende oorzaak en zonder objectiveerbare afwijkingen) heeft twee verschijningsvormen


Lees verder: Full Text (pdf)

Het proefschrift, dat niet kon verschijnen.


Proefschriften zijn van oudsher de meesterstukken, waarmee een academische studie kan worden afgerond. Niet voor niets zijn afgestudeerden zonder deze wetenschappelijke meesterproef doctorandi: diegenen, die nog doctor moeten worden.

Hoewel tegenwoordig veel meer academici promoveren en daarmee hun studie afronden dan voorheen is het nog steeds niet algemeen gebruikelijk. Dat heeft onder andere te maken met de beperkte plaatsingsruimte, de kosten van een promovendusplaats (+/- € 450 000) voor de universiteit en de beperkte begeleidingstijd, die kan worden gegeven.

Dat is voor een deel opgelost door een andere structuur te volgen. Vroeger moest een werk oorspronkelijk en nog niet eerder gepubliceerd zijn. Tegenwoordig moeten er een aantal artikelen door een geaccepteerd internationaal vakblad met "peer review" zijn geaccepteerd. Deze artikelen moeten in een elkaar versterkende relatie staan en tot een eindconclusie kunnen leiden.

Dat kan dan gebundeld worden tot een proefschrift.


Het onderwerp moet in de belangstellingssfeer liggen van de hoogleraar promotor en gezien de kosten ook binnen de doelstellingensfeer liggen van de universiteit.

Dat was al in 1980 een probleem.  Lees meer.

Chronische Pijn zonder bekend substraat


Inleiding

Chronische pijn zonder bekende diagnose is een van de moeilijkst te behandelen aandoeningen.

Volgens de gangbare normen is dit een vorm van pijn, die nergens meer toe dient. Een vorm, die ooit wel een betekenis heeft gehad bij een aandoening, maar als een fossiel is blijven hangen.

Een aandoening, die onder de psychosomatische aandoeningen dient te worden gerangschikt, omdat er fysiek niets was en is te vinden?

Een andere denkrichting

In de tachtiger jaren waren een zeer beperkt aantal publicaties bekend, veelal uit lang vervlogen tijden, die iets anders deden vermoeden. Lees meer


Deze website is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en zonder relaties met commerciële behandelaars.

De doelstelling is het verspreiden en inzichtelijk maken van wetenschappelijke informatie over chronische pijn.

De initiatiefnemer(s) willen behulpzaam zijn bij publicatie van (semi) wetenschappelijke artikelen en het begrijpelijk maken voor niet-deskundigen

 

Wetenschappelijke artikelen worden voor zover mogelijk en toegestaan op een wetenschappelijke pagina weergegeven.

Inleiding tot deze site over chronische pijn.


Op deze site worden een aantal hoofdstukken geplaatst over onderzoeken en hypotheses, ontwikkeld in de periode 1981 tot 1986. Door diverse omstandigheden zijn deze onderzoeken deels nog niet gepubliceerd.


Het zijn de prive-opvattingen van de auteur van deze site, deels getoetst middels onderzoek en deels weergegeven als theoretische hypothesen.

De verschillen tussen de artikelen zijn duidelijk aangegeven.


De volgorde van publiceren heeft geen relatie met de onderzoeksvolgorde of de onderzoeksopzet. Het eerst worden hier die artikelen weergegeven, waarvan verwacht wordt, dat publicatie via het internet beter de doelgroep zal bereiken, dan via de traditionele fysieke media.


Hoe hebben de achterliggende ideeën zich ontwikkeld in de periode 1975 tot 1981, het begin van de feitelijke onderzoeken?


Het begon met het leerboek van Hansen en Schliack. Daarin werd verwezen naar een onderzoek van Baumann en Uckert (1954). Gevonden was, dat plaatsen met chronische pijn lager waren in huidtemperatuur dan de omgeving. Objectief en meetbaar. Het spoor leidde via orthosympatische prikkeling en sensitisatie van het ruggenmerg naar de toen genoemde "Südeckse Dystrofie", ook wel "Sympatische reflexdystrofie" genoemd.

Bestond er verband ?

In alle vier gevallen: pijn, huidtemperatuur, sensitisatie en sympatische reflexen konden en kunnen prostaglandines een rol spelen.

Prostaglandines werden in 1977 door Horrobin en Manku beschreven als stoffen die een cruciale rol kunnen spelen in meet-en regeltechnische situatie in het lichaam.

Die situaties kunnen zich voordoen bij het ontstaan van Dystrofie (tegenwoordig CRPS genoemd).

Prostaglandines zijn in eerste instantie ontdekt in vocht van de prostaatklier en spelen een belangrijke rol bij de functie van geslachts-organen. Samen met de klinische les van de gynaecoloog professor Kloosterman (1966) over "Buikwandpijn" was dat de reden om in overleg met hem een aantal onderzoeken te plannen, die zich dus niet toevallig uitstrekken over het gynaecologische domein. Twee onderzoeken zijn pas recent gepubliceerd in 2013:


Veen PHE van der, Martens EP. Viscerocutaneous reflexes with abdominal wall pain: A study conducted in 1981 on pregnant women from a general practice. Thermography international. 2013;23(2): 56-63


Available at:

http://www.uhlen.at/thermology-international/index.php


 


Veen PHE van der. Viscero-cutaneous reflexes in relation to abdominal and pelvic  pain. A study from 1982 in females with IUD insertions. Thermography international. 2013;23(3): 87-92


Available at:

http://www.uhlen.at/thermology-international/index.phpVeen PHE van der. Infrared thermography for pain influenced by a Xanthine derivative: An attempt to assess chronic pain objectively.

Thermology international Vol 24 (2014), No. 2: 39-48


Available at:

http://www.uhlen.at/thermology-international/index.php


Abdominal Wall Pain:

Veen PHE van der. Effects of Placebo Measured by Infrared Thermography.

Thermology international 2014, 24(4) 157-165


Available at:


http://www.uhlen.at/thermology-international/index.php


Uitgaande van het begrip "Buikwandpijn" strekte het onderzoeksveld zich uit tot andere plaatsen van chronische pijn, de veronderstelde meet- en diagnostiekmogelijkheden, (regel) processen ter plaatse en de mogelijke relatie met het ontstaan van Dystrofie (CRPS) .