Infrarood video thermografie

INFRAROOD VIDEO THERMOGRAFIE

Infrarood videothermografie

Een diagnosticum bij chronische pijn.

Videothermografie is een methode, die oorspronkelijk voor militaire doeleinden is ontwikkeld. De zware camera van Philips in de thermograaf -uitvoering van 1980- werd betrokken van Bofors.

In de jaren 60 verschenen voor het eerst camera’s met beeldverwerkingsunits voor medische toepassingen.

In 1966 presenteerde de radioloog Aarts een aanvankelijk hoopvol lijkend onderzoek naar het opsporen van borstkanker met videothermografie.

Rond 1980 hadden alle grote elektronicafabrikanten een thermograaf voor medisch gebruik. Naar huidige maatstaven was de apparatuur zwaar en complex. De sensoren moesten met vloeibare stikstof (later ook met argon) worden gekoeld.

Inmiddels bleek, dat de specificiteit van de apparatuur onvoldoende was toegesneden op standaard borstonderzoek. Fabrikanten gingen op zoek naar andere toepassingsgebieden.

De bestaande thermografieapparatuur moest tussen de 150.000 en 300.000 gulden opbrengen.


Videothermografie en pijn

Sinds 1975 hield een huisarts in de marineplaats Den Helder zich bezig met chronische pijn. Hij merkte, dat het een veel voorkomende aandoening was, waarmee de medici eigenlijk geen kant op konden. Een aandoening, die zorgde voor hoge kosten in de gezondheidszorg, grote uitval wegens ziekte bij bedrijven en grote psychosociale gevolgen voor patiënten en hun gezinnen.

Toen in Den Helder sprake was van oprichting van een nieuwe Junior Kamer werd in 1982 als installatieproject gekozen voor de oprichting van De Pijnstichting Nederland. Het eerste project was het in kaart brengen van de omvang van chronisch pijnlijden. Het tweede project het opzetten van onderzoek naar de oorzaken van chronische pijn.

De huisarts ging er in zijn vrije tijd mee aan de slag.

Op basis van zijn op schrift gestelde visie en de onvermijdelijke toevalsfactor kwam hij terecht bij Philips Medical Systems, die hem voor de voorgenomen onderzoeken een videothermograaf in bruikleen gaf. Aanvankelijk voor twee weken, later voor drie maanden en uiteindelijk is de thermograaf niet meer teruggehaald. Frequente terugrapportages over de bevindingen stonden daar tegenover.

Het resulteerde in een 4 tal onderzoeken, die tot op de dag van vandaag niet door nieuwere onderzoeken zijn achterhaald. Ondanks toenadering tot wetenschappelijke instituten zijn de onderzoeken nooit via universitaire weg gepubliceerd.

Dat is de directe oorzaak voor het ontstaan van de website:


www.chronic-pain-science.nl in 2012 gevolgd door het Blog:

https://chronic-pain-science.info/blog/


Inmiddels is het toch gelukt drie van de vier op eigen kracht bij een wereldwijd verschijnend, peer reviewed vakblad gepubliceerd te krijgen. (maart 2014).

In 2015 en 2016 gevolgd door nog drie andere.


Thermografie als methode

Thermografie omvat alle methoden van warmteregistratie. Een van deze methoden

is de non-contactiele infrarood thermografie.

Van contactloze thermografie wordt al jaren gebruik gemaakt voor diagnostiek bij aandoeningen met pijn (1,2). Daarbij biedt infrarood thermografie de mogelijkheid van waarneming van een groot

huidgebied tegelijkertijd (3,4). Radiculaire prikkeling (5) en dysfunctie van het autonome zenuwstelsel zijn als oorzaken voor verandering van de huidtemperatuur aangegeven.(6)


Lees meer: full text


De Philips Thermograaf, zoals gebruikt in de jaren 1980-1989.

De camera woog ongeveer 40 kg en was ontwikkeld voor defensiedoeleinden door BOFORS. de meetsensor werd gekoeld door vloeibare stikstof.


Videoconferentie: ICGMT 2015 in Sao Paulo:


Videothermografie: Klik HierDeze website is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en zonder relaties met commerciële behandelaars.

De doelstelling is het verspreiden en inzichtelijk maken van wetenschappelijke informatie over chronische pijn.

De initiatiefnemer(s) willen behulpzaam zijn bij publicatie van (semi) wetenschappelijke artikelen en het begrijpelijk maken voor niet-deskundigen

 

Wetenschappelijke artikelen worden voor zover mogelijk en toegestaan op een wetenschappelijke pagina weergegeven.