Diagnostiek

DIAGNOSTIEK

DIAGNOSTIEK BIJ CHRONISCHE PIJN.

Chronische pijn zonder bekend substraat wordt vaak beschouwd als psychogeen, voortkomend uit psychische verwerking als resultaat van een oud trauma, waarvan de signaalfunctie van de pijn verloren is gegaan.


Er is betrekkeijk veel literatuur, die erop wijst, dat dit een onjuiste gedachtengang is.

Weliswaar valt pijn te beinvloeden met cognitieve benadering, maar dat is heel wat anders dan een psychisch causale relatie.


Een recente promotie aan de Erasmusuniversiteit bij CRPS onderstreept dat nog eens. (Annemerle Beerthuizen. 2008)

Chronische pijn zonder bekend substraat is te visualiseren en te meten.

In 1988 verricht onderzoek wordt nu voorbereid voor publicatie.

Een van de resultaten: de correlatie tussen pijngevoel en meetbaar beeld is eveneens tamelijk recent bevestigd bij de Erasmusuiniversiteit. (Prof F.J.P.M.Huygen. Promotie 2004 Hoofdstuk III)


De hiervoor gebruikte meettechniek staat bekend als videothermografie.


De medische toepassing van videothermografie is oorspronkelijk gericht op het opsporen van vroege vormen van Mamma Carcinoom. Die toepassing is wereldwijd verlaten ten gunste van echolocatie. Het grote aantal vals positieve uitslagen bij thermografie maakte een echo tot gouden standaard.


Na een terugval in de jaren 90 van de vorige eeuw beleeft videothermografie tegenwoordig een reveil op het gebied van pijnonderzoek, al zijn er nog wel wat hobbels te nemen voor die techniek medisch naar behoren kan worden toegepast, maar in 1988 was het al een veel belovende techniek.


Lees Meer>>


Mei 2012


P.H.E.van der Veen

Over videothermografie heeft een internet congres plaatsgevonden in mei 2015:  ICGMT te Sao Paulo.


Zie verder de pagina over videothermografie: klik hier

Deze website is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en zonder relaties met commerciële behandelaars.

De doelstelling is het verspreiden en inzichtelijk maken van wetenschappelijke informatie over chronische pijn.

De initiatiefnemer(s) willen behulpzaam zijn bij publicatie van (semi) wetenschappelijke artikelen en het begrijpelijk maken voor niet-deskundigen

 

Wetenschappelijke artikelen worden voor zover mogelijk en toegestaan op een wetenschappelijke pagina weergegeven.