Pijnorganisaties

Pijnorganisaties  Deze pagina is begin 2019 aangepast

Pijnorganisaties anno 2014


Pijn staat al sinds de jaren 70 in de belangstelling. Dat is niet verbazingwekkend. Chronische pijn kost alleen al de nederlandse samenleving miljarden per jaar.  Dat was al zo in 1980 en dat is anno 2014 nog steeds zo. Dat heeft te maken met belangen.

Niet alleen voor patiënten, ook voor de behandelaars is chronische pijn een heel groot probleem.

Hoewel er steeds meer kennis beschikbaar komt is het wezen van –met name- chronische pijn zonder objectiveerbare bevindingen nog steeds niet bekend.

Gezien de enorme hoeveelheden geld, die met chronische pijn zijn gemoeid is er ook een grote commerciële markt ontstaan.

Chronische pijn vormt daarmee een groot belang voor veel organisaties.

Vanuit die belangen zijn er een groot aantal organisaties ontstaan op het gebied van


-Publiciteitsmedia

-Onderzoek

-Zorgaanbieders

-Patiëntenorganisaties

of combinaties daarvan.


Landelijke en regionale organisaties zochten versterking en richtten overkoepelende organisaties op.

De volgende opsomming is ongetwijfeld niet volledig. Deze site wil geen kopie zijn van Pijnstartpagina. Ontbreken er organisaties, die een nadere toelichting nodig hebben dan zal deze site die graag aanvullen. Emailadres: mailto:zie onder aan deze pagina.


Publiciteitsmedia

Een aanbieder van commerciële en niet-commerciële Pijninformatie is: Pijn.startpagina.nl


Zoals andere pagina’s van Startpagina.nl geeft deze site een ruime keuze aan links betreffende alle mogelijke informatie over pijn in de ruimste zin.


Onderzoek, publiciteit en zorg

Wereldwijd opereert het World Institute of Pain: WIP. Haar doelstelling is in de volgende zinsnede geformuleerd:

“WIP's mission is to bring together the most recognized experts in the field of pain medicine throughout the world for the advancement and standardization of interventional pain practice and the achievement of improved standards of care for pain patients.”

De activiteit is dus gericht op het samenbrengen van de meest erkende experts op het gebied van pijnbestrijding voor de verbetering en standaardisatie van de pijnbehandeling. Een organisatie uitgaande van de zorgaanbieders. Dat is een verschil met een andere wereldwijde organisatie, ontstaan vanuit zorgaanbieders/onderzoekers: de IASP :International Association for the Study of Pain. De IASP is gericht op kennisverbreding en kennisverbreiding. De organisatie werkt op non-profit basis.

Zij brengt Onderzoek, publiciteit, zorgaanbieders en beleidsmakers bij elkaar.

Landelijke organisaties zijn veelal lid van de IASP.

Elk land heeft zijn eigen organisaties: Nederland kent de Dutch Pain Society, lid en afdeling van de IASP en de Europese Pijn Federatie: EFIC.


Naast deze algemene organisaties zijn er ook gespecialiseerde organisaties op het gebied van de wervelkolom en het spier- en bewegingsapparaat:

International Spine Intervention Society Dit is een internationale vereniging van gespecialiseerde zorgaanbieders op het gebied van rugklachten. De missie van de Vereniging is: “To develop and promote the highest standards for the practice of interventional procedures in the diagnosis and treatment of spine pain.”  Men wil de beste standaarden ontwikkelen en promoten voor diagnose en behandeling van rugklachten.

Er is ook een nederlandse versie: Dutch Spine Society., die vooral is gericht op rug chirurgie.

Op het gebied van het spier en bewegingsapparaat is er de FIMM: International Federation for

Manual/Musculoskeletal Medicine. Dit is een organisatie van artsen werkzaam op het gebied van het bewegingsapparaat en manuele therapie. Een heel specifieke zorgaanbiedersgroep, die zich richt op behandeling van pijn- en functionele klachten.


Zorgaanbieders

Specifieke zorgaanbieders zijn er te kust en te keur. Alle grote medische centra hebben een pijnpolikliniek met behandelcentrum. Er zijn ook vele kleinere zelfstandige centra en tenslotte veel zelfstandigen.

Kwaliteitscriteria voor zorgaanbieders op het gebied van pijnbehandeling zijn bij deze site niet bekend. De site zal zich daarom beperken tot aanbiedersorganisaties, gepubliceerd door de Dutch Pain Society op hun professional pagina.

Plaatselijke goed bekend staande behandelaars, niet aangesloten bij een van deze verenigingen zijn meestal wel bekend bij de eigen huisarts, die naar hen kan verwijzen.


Ook veel alternatief/complementair werkende artsen, die zich speciaal richten op chronische pijn zijn niet aangesloten bij een van deze verenigingen. Zij hebben hun eigen organisaties, opleidingen, klachtenprocedures etc. Ook deze groepen hebben hun eigen overkoepelende organisaties.

Voor zover ons bekend, zullen wij van die organisaties, die beschikken over een post-doc opleiding met diploma, een registratie van pijnbehandelaars en een klachtenprocedure op verzoek de web gegevens publiceren.


Er zijn inmiddels ook een groot aantal patiëntenverenigingen, waarvan de Stichting Pijn Hoop de oudste is. Pijn-Hoop heeft een aantal regionale afdelingen en bestaat uit patiënten met pijn. Zij ondersteunen en helpen andere mensen met pijn met het doel die pijn leefbaar te maken. Ook zij staan –met logo- gepubliceerd op de site van de Dutch Pain Society: page=ver_patienten. Ook zij beschikken over gegevens van zorgverleners.


Pijn Platform Nederland vormt een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties “die zich sterk maakt voor aandacht, begrip en erkenning van kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare behandelingen van pijn. Zij hebben hun krachten gebundeld om de belangen van mensen met pijn goed te kunnen behartigen en de continuïteit en kwaliteit vanuit patiënten perspectief te waarborgen.”december 2014

Deze website is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en zonder relaties met commerciële behandelaars.

De doelstelling is het verspreiden en inzichtelijk maken van wetenschappelijke informatie over chronische pijn.

De initiatiefnemer(s) willen behulpzaam zijn bij publicatie van (semi) wetenschappelijke artikelen en het begrijpelijk maken voor niet-deskundigen

 

Wetenschappelijke artikelen worden voor zover mogelijk en toegestaan op een wetenschappelijke pagina weergegeven.