hoofdpagina_nl

Deze website is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en zonder relaties met commerciële behandelaars.

De doelstelling is het verspreiden en inzichtelijk maken van wetenschappelijke informatie over chronische pijn.

De initiatiefnemer(s) willen behulpzaam zijn bij publicatie van (semi) wetenschappelijke artikelen en het begrijpelijk maken voor niet-deskundigen.

Wetenschappelijke artikelen worden voor zover mogelijk en toegestaan op een wetenschappelijke pagina weergegeven.


Laatste Nieuws:


Voor professionals is er nu een preview van de Video: "A model about the origin of chronic pain and crps. (1880-2017)": 45 min" . Toelichting op de pagina: wetenschap Home


Voor de PDF:

"Chronische Pijn, een pijnlijk Probleem": Download Hier


29 Juli 2017

Henk van der Veen.

Chronische Pijn

`Het kruis van de geneeskunde`, zo karakteriseerde

dr. A.M.E.Vrancken het probleem in haar proefschrift van 1989.

Voor pijnpatiènten is die karakterisering nog steeds van belang.

Er zijn wel allerlei behandelingsmogelijkheden bijgekomen, maar zelden geeft dit voldoende soelaas. Echt weten, waardoor chronische pijn ontstaat, is er nog steeds niet. Echt weten, waarmee je chronische pijn moet behandelen is er ook nog steeds niet.

Op 1 april 2000 meldt NWO (De subsidieverlener voor Wetenschappelijk Onderzoek in Nederland) op de website: "De wetenschappelijke basis voor behandeling van chronische pijn ontbreekt". een conclusie, die voortkwam uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Er is sprake van een uitgebreid verwijscircuit, waar behandelaars via "trial and error" proberen hun beste beentje voor te zetten. (Lees verder: Klik Hier).


Wat is chronische Pijn ?

Chronische Pijn is volgens de definitie van de IASP (International Association for the Study of Pain): "een onplezierige gevoels- en emotionele ervaring, met werkelijke of mogelijke weefselbeschadiging of beschreven in termen daarvan." De duur is dan langer dan zes maanden. (lees meer: Klik Hier)


Wat is chronische pijn medio 2015 volgens de auteur van deze site:

Chronische pijn is een beleving van een resttoestand van een voorgaand letsel, waarbij ontstekingsfactoren in het gebied zijn achtergebleven, die nog steeds actief zijn en aanleiding geven tot aanhoudende pijn. Die pijn is een actief signaal van deze resttoestand. De situatie is op te sporen met infrarood thermografie: 75% van deze plaatsen is kouder dan het oorspronkelijke weefsel. Alles, wat de temperatuur van deze plaatsen verlaagt, verhoogt de pijn.: onder andere: stress, koude, vocht en tocht.

Er is dus sprake van een actuele en werkelijke bestaande weefselbeschadiging.

Zie de publicaties op deze website.

2015 een doorbraak in chronische pijn benadering ?

Klik Hier

In de toekomst  verwacht:

(maar in het PDF: "Chronische Pijn, een Pijnlijk Probleem" al behandeld)

Geschiedenis van pijn

Vormen van pijn

Pijnorganisaties

Onderzoek in het verleden

Oud, ouder,oudst

Onderzoek na 1980

Onderzoek na 2000:

Hoe kan chronische pijn ontstaan (2015) ?

Hoe kan CRPS ontstaan uit een chronische pijnplaats (2015)?

Stand van zaken /pijnbehandeling 2012

Gangbare meningen

Toepassingen van onderzoek

Diagnostische methoden


HOOFDPAGINA