site historie

SITE HISTORIE
             

Gemaal "De Helsdeur" in Den Helder (NH)

Ontstaanshistorie

Historie van de site


De titel "Voor de Helsdeuren" is zowel letterlijk als figuurlijk bedoeld.

De site heeft zijn oorsprong in de jaren tachtig in een huisartsenpraktijk te Den Helder.

De onderzoekende huisarts hield zijn praktijk op een steenworp afstand van het gemaal

"De Helsdeur". De geschiedenis van het publiceren van de onderzoeksresultaten loopt door tot op de dag van vandaag en geeft een weergave van de mores van onderzoeksinstituten, wetenschappers en editors door de decennia heen.

De wetenschapsfraude van de laatste periode is niet nieuw, maar is een laatste tegenvaller voor regulier publiceren van wetenschappelijk onderzoek.

Het is de laatste zet om te komen tot een andere aanpak: "Voor de helsdeuren weg".


We zullen zien, waar dit toe kan leiden. Lees Meer

Deze website is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en zonder relaties met commerciële behandelaars.

De doelstelling is het verspreiden en inzichtelijk maken van wetenschappelijke informatie over chronische pijn.

De initiatiefnemer(s) willen behulpzaam zijn bij publicatie van (semi) wetenschappelijke artikelen en het begrijpelijk maken voor niet-deskundigen

 

Wetenschappelijke artikelen worden voor zover mogelijk en toegestaan op een wetenschappelijke pagina weergegeven.